Referencie


Oceňujem vysokú profesionalitu Miroslavy, zároveň aj ľudskosť, ústretovú komunikáciu a dodržanie slova. Moje vyjadrenia k témam, ktoré spracúva, vždy s rešpektom a citlivosťou osadí do kontextu. Pri autorizácii nemávam žiadne výhrady, všetko je korektne a výborne prepojené do celku. Je mi cťou a potešením spolupracovať s novinárkou, ktorá reálne vyznáva hodnoty svojej práce.

Janette Šimková, životný kouč 

Spolupráca s Mirkou je veľmi príjemná. Aktívne prispieva nápadmi, témami a spracovanie článkov je vždy na vysokej úrovni. Vie spracovať témy z oblasti zdravia a výživy, ale blízke sú jej aj témy z oblasti psychológie, ktoré podá ľahko a zrozumiteľne. Jej články sú veľmi obľúbené a témy, s ktorými prichádza, vždy zaujímavé a originálne.

Jana Fialová, šéfredaktorka Fit štýl

Pružnosť, kreativita a záujem o aplikáciu nových poznatkov sú vlastnosti, ktoré sa v copywritingu veľmi cenia. Miroslava dokáže plniť aj nevyslovené želania.

Jaroslav Matyáš, vydavateľstvo JAGA

S Mirkou spolupracujeme k spokojnosti oboch strán už niekoľko rokov. Na jej práci oceňujeme precíznosť, samostatnosť, spoľahlivosť a priateľský prístup. Benefitom je aj to, že má svoju prácu naozaj rada a má záujem o kvalitné výstupy, čo jej cítiť aj z textov, ktoré spracúva.

Kamil Šimkovič, CEO Cvičte.sk  

S Miroslavou Suchárovou spolupracujeme už od roku 2011. Spoluprácu hodnotím veľmi pozitívne, jej články sú obsahovo aj gramaticky na vysokej úrovni. Je na ňu spoľahnutie, pracuje profesionálne.

Eva Drabantová, šéfredaktorka Denníkrelax.sk  

S Mirkou Suchárovou veľmi rád spolupracujem pri písaní článkov, pretože spracováva na vysokej úrovni témy ohľadne stravovania. Čo nemôžem povedať o každej redaktorke. Informácie podáva zrozumiteľne, ale zároveň odborne, aby mal článok pre čitateľa veľkú hodnotu.


Libor Javro, Výživovéštúdio.sk