Cenník

písanie autorských článkov   

od 10€/1 NS

písanie PR článkov

od 15€/1 NS

korektúry textov

  od 1€/1 NS podľa náročnosti textu

vytváranie harmonogramov a online spolupráca s externými redaktormi pri tvorbe obsahu

podľa dohody

prepisy audio a video nahrávok bez úpravy

1€/1 minúta

prepisy audio a video nahrávok s gramatickou a štylistickou úpravou

 2€/1 minúta

recenzie kníh

podľa dohody

práca v redakčnom systéme

podľa dohody