Cenník

písanie autorských článkov   

od 20€/1 NS (1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)

písanie PR článkov

    od 20€/1 NS (1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier)

korektúry textov

  dohodou

vytváranie harmonogramov a online spolupráca s externými redaktormi pri tvorbe obsahu

dohodou

prepisy audio a video nahrávok bez úpravy

dohodou

prepisy audio a video nahrávok s gramatickou a štylistickou úpravou

 dohodou

recenzie kníh

dohodou

práca v redakčnom systéme

dohodou